مشتریان وفادار بتون ماشین

 

قرارگاه خاتم النبیاء

 

وزارت راه و ترابری

 

وزارت نیرو

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

وزارت مسکن و شهرسازی

 

شرکت ملی ساختمانی

 

جهاد نصر استان

 

جهاد توسعه سیلو ایران

 

بنیاد بتون ایران

 

شهرداری ایران

 

شرکت ایران فریمکو

 

شرکت تابلیه

 

شرکت پرلیت

 

شرکت کیسون

 

آماد و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

وزارت دفاع

 

شرکتهای آب و فاضلاب

 

آب و خاک

 

شرکت زامیاد

 

ایران خودرو دیزل

 

سایپا دیزل

 

شرکتهای تولیدی بتون آماده

 

قرارگاه سیدالشهدا

 

قرارگاه کربلا

 

موسسه کوثران

 

شرکت نصب نیرو

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی

 

شرکت پتروشیمی

 

شرکت راهسازی ایران

 

کلیه پیمانکاران عمرانی بزرگ ایران

 

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

راه آهن شهری مترو

 

نیروی انتظامی

1.       قرارگاه خاتم النبیاء

2.       وزارت راه و ترابری

3.       وزارت نیرو

4.       بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5.       وزارت مسکن و شهرسازی

6.       شرکت ملی ساختمانی

7.       جهاد نصر استان

8.       جهاد توسعه سیلو ایران

9.       بنیاد بتون ایران

10.   شهرداری ایران

11.   شرکت ایران فریمکو

12.   شرکت تابلیه

13.   شرکت پرلیت

14.   شرکت کیسون

15.   آماد و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

16.   وزارت دفاع

17.   شرکتهای آب و فاضلاب

18.   آب و خاک

19.   شرکت زامیاد

20.   ایران خودرو دیزل

21.   سایپا دیزل

22.   شرکتهای تولیدی بتون آماده

23.   قرارگاه سیدالشهدا

24.   قرارگاه کربلا

25.   موسسه کوثران

26.   شرکت نصب نیرو

27.   صدا و سیمای جمهوری اسلامی

28.   شرکت پتروشیمی

29.   شرکت راهسازی ایران

30.   کلیه پیمانکاران عمرانی بزرگ ایران

31.   راه آهن جمهوری اسلامی ایران

32.   راه آهن شهری مترو

33.   نیروی انتظامی