اتومیکسر بتون ماشین

User Rating:  / 17
PoorBest 

2200  ليتر

1900 لیتر

2800 ليتر

 26-0 درجه قابل تنظیم

22-14 دور در دقيقه

 2 عدد

264 ليتر

100 ليتر

ظرفيت بارگيري بتون آماده

خروجي مفيد بتون

حجم کل ديگ

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب

ظرفيت منبع روغن