وانت میکسر بتون ماشین

User Rating:  / 10
PoorBest 

1000  ليتر

 1200 ليتر

83 درصد

600 ليتر

13 درجه

22-0 دور در دقيقه

 2 عدد

220 ليتر

ظرفيت بارگيري بتون آماده

حجم کل ديگ

درصد بارگيري

قابليت ديگ براي حمل مصالح خشک

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب