تراک میکسر9 متری بتون ماشین

User Rating:  / 22
PoorBest 

9000  ليتر

14000 ليتر

64 درصد

5000 ليتر

12.7 درجه

15-0 دور در دقيقه

 4 عدد

700 ليتر

ظرفيت بارگيري بتون آماده

حجم کل دیگ

درصد بارگيري

قابليت ديگ براي حمل مصالح خشک

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب