تراک میکسر8 متری بتون ماشین

User Rating:  / 43
PoorBest 

8000  ليتر

13000 ليتر

61 درصد

4500 ليتر

15 درجه

15-0 دور در دقيقه

 2 عدد

700 ليتر

ظرفيت بارگيري بتون آماده

حجم کل دیگ

درصد بارگيري

قابليت ديگ براي حمل مصالح خشک

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب