تراک میکسر7 متری بتون ماشین

User Rating:  / 2
PoorBest 

7000  ليتر

11700 ليتر

59 درصد

4000 ليتر

15 درجه

16-0 دور در دقيقه

 2 عدد

600 ليتر

ظرفيت بارگيري بتون آماده

حجم کل دیگ

درصد بارگيري

قابليت ديگ براي حمل مصالح خشک

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب