تراک میکسر4 متری بتون ماشین

User Rating:  / 4
PoorBest 

4000  ليتر

10000 ليتر

50 درصد

3000 ليتر

15 درجه

16-0 دور در دقيقه

 2 عدد

400 ليتر

ظرفيت بارگيري بتون آماده

حجم کل دیگ

درصد بارگيري

قابليت ديگ براي حمل مصالح خشک

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب