تراک میکسر12 متری بتون ماشین

User Rating:  / 7
PoorBest 
 

 12000  ليتر

17600 ليتر

69 درصد

8000 ليتر

9/12 درجه

 15-0 دور در دقيقه

 4 عدد

800 ليتر

ظرفيت بارگيری بتون آماده

حجم کل ديگ

درصد بارگيری

قابليت ديگ برای حمل مصالح خشک

زاويه ديگ با افق

سرعت گردش ديگ

تعداد روليک

ظرفيت تانک آب